Kestävä kehitys

Resurssitehokkuus

Nykyisillä kulutustavoilla maapallon luonnonvaroja käytetään 1,5 kertaisesti enemmän kuin resursseja olisi olemassa. Me haluamme parantaa tilannetta omalta osaltamme noudattamalla kiertotaloutta, jossa minimoidaan jätteiden synty ja vähennetään uusien raaka-aineiden tarvetta. Nahka on perinteinen ja vahva materiaali, joka on kestävä vaihtoehto fossiilisista tai muista ei uusiutuvista raaka-aineista tehtyihin tuotteisiin.  Ajaton design varmistaa käytön pitkäikäisyyden.

Me uskomme resurssitehokkuuteen kaikessa toiminnassamme. Käytämme tuotannossamme energiaa, vettä ja raaka-aineita mahdollisimman tehokkaasti ja ekologisesti. Tavoitteemme on, että raaka-aineiden hukkaprosentti saataisiin aina mahdollisimman lähelle nollaa. Prosessien kehittämisen ansiosta samasta raaka-ainemäärästä syntyy nyt enemmän lopputuotetta ja ympäristövaikutukset ovat pienentyneet.

 

Raaka-aine

Kaikki raaka-aineemme on peräisin ”toisten jätteestä”. Elämme symbioosissa metsästäjien, paimentolaisten ja läheisten teurastamoiden kanssa ja jalostamme eteenpäin nahat, jotka jäävät sivutuotteiksi heidän toiminnastaan.

Hirvennahat ostamme suoraan metsästysseuroilta, jotka säätelevät hirvikannan kasvua Suomen valtion luonnonvarapolitiikan ohjeistusten mukaisesti. Perinteet ohjaavat metsästäjiä kunnioittamaan saalistaan ja metsästyslaki kieltää tuottamasta eläimelle tarpeetonta kärsimystä. Riistaliha menee metsästäjien omaan käyttöön, mutta nahkojen jatkojalostus on usein yksityishenkilöille liian työlästä ja ilman ulkopuolista ostajaa nahat jäisivät metsiin. Haluamme tehdä metsästäjien työstä mahdollisimman helppoa ja joka vuosi, ennen metsästyskauden alkua, toimitamme seuroille suolat nahkojen oikeaoppista käsittelyä varten. Joka syksyisen metsästyskauden jälkeen, keräämme suolatut vuodat metsäteiden varsilta omalla kuljetuskalustollamme.  Hirvi ei tarvitse ihmisen huolenpitoa tai resursseja, vaan se elää elämänsä vapaana puhtaassa luonnossa. Metsästäjät liikkuvat maastossa jalkaisin, autojen sekä koneiden käyttö metsästyksen apuvälineenä on kiellettyä. Raaka-aineen hankinta tapahtuu ympäristöä kunnioittaen ja luontoa säästäen.

Myös jakki laiduntaa vapaana puhtaassa luonnossa. Paimentolaiset suojelevat laumaa villieläimiltä, mutta jakit eivät tarvitse muuta ihmisen huolenpitoa tai resursseja selviytyäkseen. Paimentolaisilla on silti hyvin henkilökohtainen ja kunnioittava suhde eläimiin ja he jopa nimeävät laumansa yksilöt. Jakki on paimentolaisille hyötyeläin, niiden maito ja liha käytetään ravinnoksi. Niiden villasta valmistetaan vaatteita, karvaa käytetään jurttien eristysmateriaalina ja lantaa hyödynnetään polttoaineena. Jakit eivät joudu kärsimään teuraskuljetuksista, vaan eläimet lopetetaan niiden kasvuympäristössä. Ostamme jakkien vuodat suoraan paimentolaisilta. Kauppa tapahtuu ilman välikäsiä ja paimentolaiset saavat rahat kokonaisuudessaan itselleen: näin tuemme samalla paimentolaisten mahdollisuutta perinteiseen elämäntyyliin ja kulttuuriin.

Valmistamme naudannahkaa vain maito- ja lihateollisuuden sivutuotteista, eikä eläimiä kasvateta nahantuotantoa varten. Vuodat ovat peräisin läheisiltä teurastamoilta, joilla on omat, eläinten hyvinvoinnin takaavat ohjeistuksensa maatiloille.

 

Energia

Kaikki tuotannossamme käytetty sähkö on alkuperämerkittyä vihreää sähköä.

Vieraile energiantoimittajan verkkosivustolla täällä.


Vesi

Suomea kutsutaan ”Tuhansien järvien maaksi” ja vesistömme ovat tutkitusti maailman puhtaimpia. Tämä on meille kansallinen ylpeydenaihe ja haluamme osaltamme minimoida toimintamme vesistövaikutukset.

Kaikki tuotannossamme käytetty vesi kerätään ja puhdistetaan yhtiön omassa vedenpuhdistuslaitoksessa. Prosessiveden haitalliset aineet suodatetaan sekä mekaanisesti että kemiallisesti. Jäljelle jäävät materiaalit, kuten kromi ja sulfidit, kerätään tai muunnetaan sedimentaatiosäiliöissä ja kaikki orgaaniset jätteet sekä sivutuotteet siirretään läheiselle biokaasulaitokselle.

Molemmilla tehtaillamme on ympäristölupa, joka määrittää raja-arvot ilma- ja vesipäästöille sekä ympäristömelulle.

 

Kemikaalit

Pyrimme määrätietoisesti lisäämään luonnonmukaista parkitusta kaikissa tuotteissamme. Kasviparkitus on vuosituhansia vanha menetelmä ja sen oikeaoppinen toteutus vaatii perinteisten käsityötaitojen tarkkaa tuntemusta. Näiden taitojen yhdistäminen moderniin tuotantosuunnitteluun mahdollistavat entistä pienemmän ekologisen jalanjäljen.

Teemme kromiparkittua nahkaa vain erityistarpeisiin, joissa lopputuotteiden käyttömuodot vaativat esimerkiksi kuumuudenkestoa tai vedenpitävyyttä. Ostamme kaikki kemikaalit EU:n alueelta ja ne noudattavat korkeita ​​ympäristöstandardeja. Kromiparkitukseen käytetyt kemikaalit ovat REACH-sertifioituja.

 

Logistiikka

Yhdessä kumppaneidemme, asiakkaidemme ja tavarantoimittajien kanssa pyrimme jatkuvasti kehittämään logistiikkamme niin ekologiseksi kuin mahdollista. Hankimme tarvitsemamme tuotteet ja tarvikkeet paikallisilta yrityksiltä aina kun voimme. Lähes kaikki käyttämämme raaka-aine kerätään omalla kuljetuskalustolla tarkan reittisuunnitelman mukaisesti. Jakinvuotien kuljetukset järjestetään kootusti suurempina erinä, jolloin kuljetuspäästöt pysyvät pieninä.

 

Sosiaalinen vastuu

Tavoitteenamme on olla erinomainen työpaikka. Jatkokoulutamme henkilökuntamme itse ja kisälliperinne elää vahvana. Kaikilla työntekijöillämme on tapaturmavakuutukset ja tarjoamme heille laajat työterveyshuollon palvelut.

Tuemme yhdessä tekemisen kulttuuria ja monimuotoisuus on suurin vahvuutemme. Avoimuus ja yhteistyö eri kulttuureiden ja toimijoiden kanssa on meille hyvin luontaista. Tehtaissamme työskentelee 12 eri kansallisuutta ja teemme kauppaa 25 eri maassa.

 

Takaisin Vastuullisuus-sivuille